KONTAKTY

Lucia's jewelry
Prokopa Holého 433, Trutnov, 54101
tel: +420 725 279 591
napište nám

28. 09. 2018

Om mani padme hum

Mantra vnitřní cesty – Óm mani padme hum

Mantra tibetského buddhismu, která nám sprostředkovává ten nejvyšší prožitek Bytí.

Óm je zvuk stavu, kdy zmizí úplně všechno - myšlenky, sny, projekce, očekávání. Naše mysl je naprosto klidná a právě v těchto okamžicích můžeme zaslechnout zvuk ticha. I ticho má svůj tón, který ovšem nelze objevit sluchem. Tak nějak zjistíme, že to ticho je spíše nějaká vibrace, která je součástí nás, že je někde hluboko v nás a vždy tam byla. Dojde nám, že za vším, co jsme, se rozprostírá prostor plný klidu a ticha. Tento prostor spojuje veškeré Bytí na světě a my tak více pocítíme, jak jsme jeho součástí. My jsme ten prostor, ten klid a ticho.

Význam mantry OM MANI PADME HUM:


Bílé OM znamená meditaci odstraňující pýchu a egoismus.

Zelené MA představuje trpělivost ničící žárlivost a závist.

Žlutá NI je konání v dharmě překonávající touhu a připoutanost.

Modrá PAD zastupuje moudrost nahradivší nevědomost a ignoranci.

Červená ME znamená štědrost proměňující chudobu a chamtivost.

Černá HUM značící vytrvalost porazivší zlo a nenávist.

Opakování a zpívání této mantry rozpouští všechny negativní emoce a má na naše Bytí obrovský význam. Očišťuje naše tělo od ega, jeho pohnutek a vlivu. Zároveň zušlechťuje tyto naše vlastnosti, které se připisují osvícené mysli: štědrost, laskavost, harmonické chování, vytrvalost, nadšení, soustředění, vzhled (péči o tělo). Ve zvuku mantry můžeme slyšet řeč a vnímat mysl všech buddhů a bódhisatvů. Mantra poskytuje mocnou ochranu před negativními vlivy a nemocemi.

Význam slov: MANI - drahokam, PADME - lotosový květ, HUM - "buď si vědom, tak věz"

"Šest slabik, Óm mani padme hum, tedy znamená, že na základě našeho rozvoje na cestě buddhismu můžeme propojením metod soucitu a moudrosti přeměnit naše nečisté tělo, řeč a mysl na čisté a ušlechtilé tělo, řeč a mysl Buddhy."              J.S. 14th Dalai Lama

V buddhismu se praví, že moudrost je jako oči a soucit jako nohy. Pokud tedy nemáme správný pohled, nemůžeme vykročit správným směrem. Proto je tak důležité pracovat se soucitem a moudrostí zároveň. Mantru Óm mani padme hum bychom tedy měli vyslovovat s myšlenkou, že je věnovaná všem bytostem a o to více využijeme její kouzelné moci odstraňovat utrpení.